REKLAMA

Čistírna odpadních vod v Luhačovicích prošla zásadní rekonstrukcí a modernizací, která výrazně zvýší její efektivitu. Úplně nový bude řídicí systém čistírny. Společný projekt společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen VaK Zlín) a Moravská vodárenská, a. s. (dále jen MOVO) v hodnotě 45 milionů korun je plně financován Moravskou vodárenskou.

V úterý 10. 9. 2019 zástupci obou společností zahájili oficiálně provoz zmodernizované ČOV za účasti starostů Luhačovic, Pozlovic, pracovníků Krajského úřadu i KHS a zástupců dodavatelských firem.

„Modernizace čistírny odpadních vod v Luhačovicích je v posledních letech druhou největší investicí do vodárenství na Zlínsku. Naše společnost a především obyvatelé Luhačovic díky ní získávají ty nejmodernější technologie, a to bez nutnosti investovat jedinou korunu z rozpočtu VaK Zlín. Moravská vodárenská totiž vše pokryla z vlastních zdrojů,“ říká předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

REKLAMA

Výše uvedenou částku totiž investuje ze svých zdrojů MOVO, a to nad rámec peněz, které do obnovy a rozvoje infrastruktury vkládá skrze nájemné.

Čistírna odpadních vod v Luhačovicích získala novou technologii, která umožní efektivní odstraňování znečištění zejména dusíkatého původu, ale současně i dalších cizorodých látek. Kromě celkové modernizace technologií i celého areálu má nyní luhačovická čistírna i nový řídicí systém.

Na čistírnu je napojeno zhruba šestnáct tisíc obyvatel nejen Luhačovic, ale i Pozlovic a Podhradí. Měsíčně se zde vyčistí až sto tisíc kubických metrů vody, tedy téměř čtyřicet litrů za vteřinu. „Tato investice je z našeho pohledu zásadní, protože řeší nejen technologický problém, ale otevírá možnosti dalšího budoucího rozvoje města i Lázní Luhačovice“, dodává Svatopluk Březík.

REKLAMA